Αρχές λειτουργίας

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

«Συλλογικότητα αγώνα για την ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ»

Προοίμιο

Ιστορικά, η αρχική συγκρότηση της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ προέκυψε όταν κλιμακώθηκε το καθεστώς αποικίας χρέους στη χώρα από την χρηματιστική ολιγαρχία του ιμπεριαλισμού σε συνεργασία με την ντόπια άρχουσα τάξη. Από τότε προέκυψε και εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα η ανάγκη συγκρότησης μαζικού αντιιμπεριαλιστικού κοινωνικού και πολιτικού μετώπου, με πρωτοπόρο τον ρόλο των κομμουνιστών, ώστε το πρωτοφανούς μαζικότητας και μαχητικότητας αυθόρμητο λαϊκό κίνημα να οργανωθεί συνειδητά σε προγραμματική βάση, με σκοπό την κλιμάκωση της ριζοσπαστικοποίησής του με προοπτική την σοσιαλιστική επανάσταση. (Βλ. ειδικότερα την Ιδρυτική Διακήρυξη και Τι είναι και τι επιδιώκει η Συλλογικότητα αγώνα για την ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ.) Σήμερα, που η κλιμάκωση της δομικής κρίσης του παγκόσμιου κεφαλαιοκρατικού συστήματος και οι ανεπίλυτες αντιφάσεις του οδηγούν σε πρωτοφανή κλιμάκωση του Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου εκ νέου στην Ευρώπη και σε άλλα μέτωπα του πλανήτη, τα καθήκοντα των κομμουνιστών-αντιιμπεριαλιστών γίνονται πιο επιτακτικά (βλ. Το ανερχόμενο κύμα του παγκοσμίου πολέμου και τα καθήκοντα των αντιιμπεριαλιστών).

Οδηγηθήκαμε στη συγκρότηση και λειτουργία της «Συλλογικότητας αγώνα για την ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ της ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ» (εφεξής ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ) διαπιστώνοντας ότι:

 • Η επικράτηση της αστικής αντεπανάστασης και της κεφαλαιοκρατικής παλινόρθωσης στην ΕΣΣΔ και στις ευρωπαϊκές χώρες του «πρώιμου σοσιαλισμού» του 20ου αι. οδήγησε σε μια πρωτοφανή ήττα και υποχώρηση του παγκόσμιου επαναστατικού κινήματος, στη διάδοση εκφυλιστικών-διαλυτικών τάσεων στις γραμμές του εργατικού κινήματος, σε δραστική μείωση της ελκτικής δύναμης του κλασικού μαρξισμού και των συνδεόμενων με αυτόν βασικών τάσεων-ρευμάτων, στον εκφυλισμό παραδοσιακών κομμουνιστικών κομμάτων και την περαιτέρω κρίση του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος.
 • Η συνδεόμενη με αυτή την ήττα ανάκτηση της στρατηγικής πρωτοβουλίας κινήσεων από τις ισχυρότερες δυνάμεις του παγκόσμιου ιμπεριαλιστικού συστήματος, σε συνδυασμό με ριζικές αλλαγές στην εκτατική και εντατική ανάπτυξη της παγκόσμιας κεφαλαιακής συσσώρευσης, με την επιλεκτική αξιοποίηση κεκτημένων της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου από τους ισχυρότερους πολυεθνικούς πολυκλαδικούς μονοπωλιακούς ομίλους, οδήγησε σε όξυνση των αντιθέσεων, σε επίταση της ανισομέρειας και σε πρωτοφανή δομική κρίση του παγκόσμιου κεφαλαιοκρατικού συστήματος. Οι καταστροφικές τάσεις που εκδηλώνονται όλο και πιο έντονα στη χώρα και στον πλανήτη κάτω από την κυριαρχία του κεφαλαίου θέτουν υπό απειλή (με ειρηνικά ή εμπόλεμα μέσα και τρόπους) την ίδια την ύπαρξη της ανθρωπότητας, γεγονός που επιτάσσει πρακτική δράση στη βάση της επιστημονικής διάγνωσης και του αναστοχασμού αυτών των τάσεων.
 • Η δράση οποιουδήποτε δυνάμει ή ενεργεία κινήματος χωρίς αναγκαία και ικανή επιστημονική διάγνωση των νόμων, των αντιφάσεων, της δυναμικής και των προοπτικών της ανθρωπότητας, είναι τυφλή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αποτελεσματικότητά της.
 • Η διάγνωση αυτή είναι ανέφικτη:

ü με την απλή εμπειρική περιγραφή καταστάσεων και συμβάντων, με την «ακαδημαϊκή» προσέγγιση της αστικής «καθηγητικής επιστήμης» (Κ. Μαρξ),

ü με την εργαλειακή και αποσπασματική επίκληση-χρήση των μεν είτε των δε στοιχείων κάποιων κεκτημένων της επαναστατικής θεωρίας για τρέχουσες προπαγανδιστικές σκοπιμότητες στο πλαίσιο των αμοιβαίων ετεροπροσδιορισμών,

ü με τη δογματική εμμονή στην ανιστορικά εννοούμενη επάρκεια και αυτάρκεια της όποιας ιδεολογικής αντίληψης, που αναγορεύεται σε «μοναδική αιώνια αλήθεια» ή και σε «εσαεί σωστή γραμμή», αδιαφορώντας για την εμφάνιση και ανάπτυξη νέων ιστορικών φαινομένων (σύγχρονο στάδιο του ιμπεριαλισμού, αλλαγές στους συσχετισμούς δυνάμεων, επαναστάσεις και αντεπαναστάσεις).

ü από την επίσης ανιστορική σκοπιά ποικίλων εκδοχών ανερμάτιστου αναθεωρητισμού-σκεπτικισμού που κηρύσσουν την συλλήβδην απόρριψη των κεκτημένων της επαναστατικής θεωρίας, ως δήθεν «ανεπιστρεπτί παρωχημένης», με την επίκληση νέων φαινομένων.

 • Η διάγνωση αυτή είναι εφικτή μόνο μέσω της δημιουργικής επιστημονικής, ιστορικής, κριτικής και μεθοδολογικής αποτίμησης και ανάπτυξης των πλέον προωθημένων κεκτημένων της επαναστατικής κοινωνικής θεωρίας.

Στις μέρες μας είναι επιτακτική ανάγκη η αναβάθμιση της μετωπικής συγκρότησης του αγώνα με καταλυτική συμβολή εκείνων των κομμουνιστικών δυνάμεων, που συνδέουν με συνέπεια και συνέχεια κάθε βήμα με την ανάγκη κλιμάκωσης του αγώνα, με τη σοσιαλιστική προοπτική, που αντιλαμβάνονται τα καθήκοντα της εποχής και της συγκυρίας, ανταποκρινόμενες με σεμνότητα, ανιδιοτέλεια και αυταπάρνηση σε αυτά. Είναι επιτακτική η ανάγκη συγκρότησης σε προγραμματική βάση ενός ανοικτού, μαζικού και μαχητικού αντιιμπεριαλιστικού, αντιφασιστικού μετώπου. Ενός μετώπου που θα διευρύνει και θα εμβαθύνει τη συμμετοχή και ριζοσπαστικοποίηση σε επαναστατική κατεύθυνση των εργαζομένων και του λαού. Ωστόσο, η σύμπηξη αυτού του Μετώπου είναι ανέφικτη εάν οι δυνάμεις που αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία για αυτό θέτουν ως προαπαιτούμενο την κομμουνιστική προοπτική, εάν μετατρέπουν την τελευταία σε κραυγαλέα προμετωπίδα αριστερής, αντικαπιταλιστικής, σοσιαλιστικής, κομμουνιστικής κ.ο.κ. «καθαρότητας» του Μετώπου. Εξυπακούεται ότι για τους κομμουνιστές κάθε μετωπική πρωτοβουλία συνιστά τακτική κίνηση, η οποία οφείλει να συνδέεται διαλεκτικά με τον στρατηγικό σκοπό. Η κλιμάκωση του μετωπικού αγώνα με τη σειρά της, είναι αυτή που θα συμβάλλει οργανικά στην ωρίμανση των όρων για τον αντίστοιχο της εποχής κομμουνιστικό φορέα.

Επομένως, η πορεία με συνέπεια στο νικηφόρο δρόμο του μετωπικού αγώνα προϋποθέτει:

 1. τη δημιουργική ανάπτυξη – διαλεκτική άρση των θεωρητικών και μεθοδολογικών κεκτημένων του κλασικού μαρξισμού, έτσι που οι άνθρωποι στη βάση επαναστατικής θεωρίας αντίστοιχης των αναγκών του κινήματος της εποχής να μπορούν να περιγράφουν, να εξηγούν επιστημονικά την ιστορία και την κοινωνία της εποχής μας και να προβλέπουν προς τα πού οφείλει να βαδίσει η ανθρωπότητα, αν δεν θέλει να αυτοκαταστραφεί στην περιδίνηση των κρίσεων, των αδιεξόδων και των πολέμων της κεφαλαιοκρατικής βαρβαρότητας.
 2. την κριτική αποτίμηση της πορείας των πρώιμων σοσιαλιστικών επαναστάσεων του 20ού αι., η ήττα των οποίων στην ΕΣΣΔ και στις σοσιαλιστικές χώρες της Ευρώπης δε σήμανε το «τέλος της ιστορίας», τον αιώνιο θρίαμβο της κεφαλαιοκρατικής εκμετάλλευσης και καταπίεσης -όπως ισχυρίζονται οι αστοί και οι οπορτουνιστές- αλλά μόλις έναν πρώτο ιστορικό κύκλο, μιαν εποχή του πραγματικού επαναστατικού κινήματος.
 3. τη διάγνωση των ανειρήνευτων αντιθέσεων, των ιστορικών ορίων, των καταστροφικών αδιεξόδων, αλλά και των δημιουργικών δυνάμεων χειραφέτησης της εργασίαςπου φέρνει στο προσκήνιο το σύγχρονο κεφαλαιοκρατικό σύστημα της ιμπεριαλιστικής παγκοσμιοποίησης με την ανισομερή του ανάπτυξη και
 4. τον όλο και πιο άρτιο και σαφή θετικό προσδιορισμό ενός άλλου τύπου ανάπτυξης, της επαναστατικής ενοποίησης της ανθρωπότητας, της κομμουνιστικής προοπτικής, ο οποίος θα την καθαρίσει από το στίγμα και τα συμπλέγματα της πρώτης ήττας, και θα την αναβαθμίσει εκ νέου σε ζωτικής σημασίας ιδεώδες για τη νεολαία και την ανθρωπότητα.Οι νέες στρατιές της όλο και πιο κοινωνικοποιούμενης δημιουργικής εργασίας, από κοινού με αυτές της εκτελεστικού τύπου εργασίας, εξοπλισμένες με αντίστοιχη της εποχής γνώση, συνείδηση, πολιτισμό και οργάνωση, θα φέρουν σε πέρας τα πολυσύνθετα καθήκοντα των επικείμενων νικηφόρων αγώνων για τις πρώιμες, ώριμες και ύστερες σοσιαλιστικές επαναστάσεις, για την ενοποίηση της ανθρωπότητας. Βασική αρχή είναι η καλλιέργεια άλλου τύπου σχέσεων εντός του κινήματος, πέρα από τις άγονες αντιπαραθέσεις και περιχαρακώσεις, καταδεικνύοντας σημεία σύγκλισης μεταξύ των δυνάμεων ριζοσπαστικής και επαναστατικής αναφοράς, υπερβαίνοντας διαφοροποιήσεις δευτερεύουσας σημασίας, που καθηλώνουν, υπονομεύουν και αποδυναμώνουν το κίνημα.
 5. την ανάγκη διάγνωσης του χαρακτήρα του κλιμακούμενου Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου, των αντιφάσεων που οδήγησαν σε αυτόν, των κινητηρίων δυνάμεων του επαναστατικού κινήματος της εποχής και του τρόπου με τον οποίο αυτές εμπλέκονται στη σύρραξη, την ανάγκη συνειδητής ενίσχυσης των δυνάμεων του αντιιμπεριαλισμού και του σοσιαλισμού-κομμουνισμού για την προετοιμασία του νέου κύματος νικηφόρων επαναστάσεων.

Ακριβώς επειδή η εποχή και η συγκυρία απαιτούν τη συνειδητοποίηση των παραπάνω, την αυτοκριτική ενός κύκλου του κινήματος που κλείνει ανεπιστρεπτί και την αφετηρία της διαλεκτικής του άρσης, της σταδιακής αναβάθμισής του σε αντίστοιχο της εποχής κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό υποκείμενο, αποφασίζουμε να συγκροτήσουμε μια συλλογικότητα (όχι κόμμα) μεταβατικού χαρακτήρα, που θα συμβάλλει στο συντονισμό, στην οργάνωση και στην προώθηση αναγκαίων καταλυτικών πολιτικών και ιδεολογικών παρεμβάσεων στη συγκυρία.

Άρθρο 1 Σκοποί

Βασικός στρατηγικός σκοπός της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ είναι ο επαναστατικός αγώνας για την επίτευξη της μετάβασης στην ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ, στον ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ. Στρατηγικής σημασίας τακτικά βήματα είναι η συνειδητή και σκόπιμη συμβολή στη δημιουργία αναγκαίων και ικανών όρων για την συγκρότηση της μαχητικής πρωτοπορίας του υποκειμένου των νομοτελώς επερχόμενων νικηφόρων σοσιαλιστικών επαναστάσεων, της εργατικής τάξης (παραδοσιακών και νέων συνιστωσών της) σε οργανωμένο φορέα αντίστοιχο των αναγκών της εποχής: σε κόμμα και σε διεθνή συντονισμό κομμάτων, στη βάση της κριτικής αφομοίωσης της ιστορίας και της εμπειρίας του κομμουνιστικού κινήματος, στη βάση της δημιουργικής διαλεκτικής ανάπτυξης-άρσης των κεκτημένων της επαναστατικής θεωρίας και πρακτικής.

Τακτικοί σκοποί της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ είναι:

 1. να συμβάλλει θεωρητικά, ιδεολογικά και πρακτικά στη διάγνωση και επίλυση κομβικών προβλημάτων της εποχής μας,υπό το πρίσμα της κομμουνιστικής προοπτικής, ώστε να συνεισφέρει με αταλάντευτη συνέπεια στη διαμόρφωση και ανάπτυξη των συνθηκών εκείνων που θα συμβάλουν στη σύμπηξη ενός αντιιμπεριαλιστικού κοινωνικοπολιτικού μετώπου σε προγραμματική βάση. Εκ των ων ουκ άνευ είναι ο αγώνας για εθνική ανεξαρτησία στη βάση της διαλεκτικής σχέσης εθνικού/πατριωτικού, διεθνικού και ταξικού, που δε θα αφήνει χώρο σε πατριδοκάπηλες, εθνικιστικού χαρακτήρα χειραγωγήσεις.
 2. η σύνδεση της σύγχρονης επαναστατικής θεωρίας με τις ανάγκες της κοινωνίας και του επαναστατικού κινήματος στη χώρα μας και διεθνώς, υπό το πρίσμα της επαναστατικής προοπτικής ενοποίησης της ανθρωπότητας, του σοσιαλισμού-κομμουνισμού της εποχής μας.
 3. η ενίσχυση της διεθνιστικής αντιπολεμικής-αντιιμπεριαλιστικής και αντιφασιστικής πάλης, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία εν μέσω του Γ΄ Θερμού Παγκόσμιου Πολέμου, ο οποίος μάλιστα σήμερα κλιμακώνεται.
 4. η έρευνα και επεξεργασία σύγχρονων επιστημονικών προσεγγίσεων για τα μεγάλα οικονομικά, κοινωνικά, συνδικαλιστικά και πολιτικά προβλήματα στην Ελλάδα και διεθνώς, με αφετηρία το επιστημονικό κεκτημένο του μαρξισμού και την αναγκαία δημιουργική ανάπτυξη-διαλεκτική άρση του, στη βάση των κεκτημένων της θεωρίας και μεθοδολογίας της «Λογικής της ιστορίας».
 5. η θεωρητική και πρακτική διαπαιδαγώγηση της εργατικής τάξης, του λαού και ιδιαίτερα της νεολαίας στις αρχές του προλεταριακού διεθνισμού και της σύγχρονης επαναστατικής θεωρίας και μεθοδολογίας.

Η πολιτική πάλη για τα παραπάνω στηρίζεται:

 1. στην ανάδειξη της θέσης και του ρόλου της επιστημονικής έρευνας στον κοινωνικό μετασχηματισμό της ανθρωπότητας μέσω της επιτέλεσης των θεμελιωδών λειτουργιών: α) της αντικειμενικής επιστημονικής περιγραφής της υπαρκτής πραγματικότητας, β) της επιστημονικής εξήγησης της αιτιότητας, των νόμων και των νομοτελειών που διέπουν την πραγματικότητα και γ) της επιστημονικής πρόβλεψης-πρόγνωσης της επικείμενης ανάπτυξης.
 2. στη διερεύνηση και διακρίβωση των ουσιωδών γνωρισμάτων, των νομοτελειών και των αντιφάσεων του σύγχρονου σταδίου ανάπτυξης και παρασιτικού εκφυλισμού της ιμπεριαλιστικής παγκοσμιοποίησης του κεφαλαίου, του δημιουργικού και καταστροφικού δυναμικού που αυτό περικλείει, της ανισομέρειας και των τάσεών του σε τοπική, περιφερειακή και παγκόσμια κλίμακα, των εγγενών όλο και βαθύτερων και ανυπέρβλητων κρισιακών φαινομένων, της παραμόρφωσης/καταστροφής επιστήμης και τεχνολογίας μέσω της όλο και πιο άμεσης υπαγωγής τους στο κεφάλαιο, της επαπειλούμενης ολικής καταστροφής της ανθρωπότητας από τη ληστρική σχέση προς τον άνθρωπο και τη φύση, του κινδύνου μαζικής εξάλειψης της ζωής απ’ τον πλανήτη (λόγω οικολογικής καταστροφής, λόγω ανεξέλεγκτων πανδημιών ή/και λόγω γενικευμένης χρήσης όπλων μαζικής καταστροφής σε παγκόσμιας εμβέλειας σύρραξη), της συστημικής υπονόμευσης και του εκφυλισμού του ανθρώπου ως υποκειμένου, ως προσωπικότητας και ως συλλογικότητας (του βιολογικού υποστρώματος αυτών συμπεριλαμβανομένου).
 3. στην ανάδειξη της θέσης και του ρόλου της εργατικής τάξης (παραδοσιακής και σύγχρονης) ως πρωτοπόρας επαναστατικής τάξης της κοινωνίας για την ανατροπή της κεφαλαιοκρατίας, μέσω της συγκρότησής της ως τάξης δι’ εαυτήν. Στην ανάδειξη της αναγκαιότητας της σοσιαλιστικής επανάστασης ως νομοτελούς διαδικασίας για την άρση κάθε μορφής εκμετάλλευσης και καταπίεσης ανθρώπου από άνθρωπο, την ολόπλευρη χειραφέτηση του ανθρώπου και τη μετάβαση στην οικοδόμηση της σοσιαλιστικής-κομμουνιστικής κοινωνίας.
 4. στην ανάδειξη της αντιφατικής ιστορικής συνεισφοράς των χωρών του πρώιμου σοσιαλισμού στην πορεία προς την επαναστατική ενοποίηση της ανθρωπότητας, τον κομμουνισμό.
 5. στην ανάδειξη της πρωτοπόρου θέσης και του καθοριστικού ρόλου των νικηφόρων πρώιμων σοσιαλιστικών επαναστάσεων (είτε αυτές νικήθηκαν απ’ την αντεπανάσταση, είτε συνεχίζουν την πορεία της σοσιαλιστικής οικοδόμησης) στην κλιμάκωση της παγκόσμιας νομοτελούς επαναστατικής διαδικασίας μετάβασης στην ενοποιημένη ανθρωπότητα.
 6. στη διακρίβωση της περιπλοκότητας και της αντιφατικότητας της παγκόσμιας ιστορικής διαδικασίας μετάβασης της ανθρωπότητας στον κομμουνισμό, λόγω της ανισομέρειας του παγκόσμιου κεφαλαιοκρατικού συστήματος και τη συνακόλουθη διάκριση πρώιμων και ύστερων σοσιαλιστικών επαναστάσεων, βάσει των αντικειμενικών και υποκειμενικών όρων εκδήλωσής τους. Η ανάδειξη και διακρίβωση της βασικής αντίφασης του πρώιμου σοσιαλισμού (και κάθε σοσιαλισμού) και των παράγωγων αυτής, η μη έγκαιρη και αποτελεσματική επίλυση/άρση της οποίας οδηγεί σε κρισιακά φαινόμενα, ακόμα και σε επικράτηση αστικής αντεπανάστασης/κεφαλαιοκρατικής παλινόρθωσης. Στη διακρίβωση της νομοτελώς αύξουσας σχεδιοτέλειας της παραγωγής και της κοινωνίας και της αναγκαιότητας εκπόνησης και εφαρμογής βάσει αυτής της εκάστοτε βέλτιστης για τη σοσιαλιστική οικοδόμηση επιστημονικής σχεδιοποίησης. Στη διακρίβωση των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών, πολιτισμικών κ.λπ. ιδιαιτεροτήτων του υποκειμένου αυτών των επαναστάσεων.
 7. στην ανάδειξη της θέσης και του ρόλου στο επαναστατικό κίνημα των εθνικοαπελευθερωτικών, αντιαποικιοκρατικών και αντιιμπεριαλιστικών αγώνων των λαών των αποικιών, ημιαποικιών και εξαρτημένων χωρών και των χωρών που προέκυψαν από αυτά τα κινήματα, υπό την επίδραση και με τη διεθνιστική βοήθεια της ΕΣΣΔ και άλλων χωρών του πρώιμου σοσιαλισμού.
 8. στη συμβολή στο θετικότερο προσδιορισμό των ουσιωδών χαρακτηριστικών της ώριμης κοινωνίας, της αυθεντικά ανθρώπινης ιστορίας, της ενοποιημένης ανθρωπότητας, του κομμουνισμού, ως ριζικά νέου τύπου ανάπτυξης, ως αυθεντικού πολιτισμού, αξιοποιώντας τις ασύγκριτα ανώτερες δυνατότητες που διαθέτει σήμερα το επαναστατικό κίνημα, λόγω της εξαιρετικά πλούσιας ιστορικής εμπειρίας από τις νίκες και τις ήττες του πρώιμου σοσιαλισμού, αλλά και λόγω των νέων (διεπιστημονικών) θεωρητικών και μεθοδολογικών κεκτημένων και ευρετικών δυνατοτήτων της επαναστατικής θεωρίας.
 9. στη διερεύνηση της ιστορίας του παγκόσμιου εργατικού και κομμουνιστικού κινήματος, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.
 10. στη μελέτη των νομοτελειών εκφυλισμού και ενσωμάτωσης στο αστικό καθεστώς κομμάτων που στο παρελθόν υπήρξαν επαναστατικά, σε μακροχρόνιες ειρηνικές-κοινοβουλευτικές περιόδους, με τη διεύρυνση και εμβάθυνση διαδικασιών εξαγοράς της «εργατικής αριστοκρατίας» απ’ το κεφάλαιο, μέσω αλλεπάλληλων διολισθήσεων σε οπορτουνιστικές θέσεις και πρακτικές εξυπηρέτησης στρατηγικών σκοπών της άρχουσας τάξης και της παγκόσμιας χρηματιστικής ολιγαρχίας, διολισθήσεων που συνοδεύονται από -αναγκαίες για τη δικαιολόγηση και νομιμοποίησή τους- αναθεωρήσεις της επαναστατικής θεωρίας.
 11. στο συνεπή και ανένδοτο αγώνα κατά της αγοραίας και απολογητικής αστικής φιλοσοφίας και ιδεολογίας, κατά κάθε μορφής ανορθολογισμού και μυστικισμού, κατά της απολογητικής αστικής ψευτοεπιστήμης, κατά ποικίλων εκφυλιστικών και καταστροφικών τάσεων στην επαναστατική θεωρία και μεθοδολογία και πέριξ αυτής (δογματικού σχολαστικισμού, αναθεωρητικού σκεπτικισμού), κατά της υποκατάστασης της επαναστατικής διαλεκτικής από εκδοχές μεταφυσικής, του δομισμού, του μεταδομισμού, του «μεταμοντέρνου», από τον αστικό ή/και μικροαστικό ρεφορμισμό-εξελικτισμό, κατά της «ανανέωσης/αναθεώρησης» του μαρξισμού μέσω της εισαγωγής σε αυτόν αστικών θέσεων και αρχών ή/και της αναγωγής του σε αυτές κ.ο.κ. Αγώνας εναντίον ανιστορικών και αντιδιαλεκτικών αντιλήψεων περί της συσχέτισης επαναστατικής θεωρίας – πρακτικής, στρατηγικής – τακτικής (με τη συνακόλουθη αναγωγή της πρώτης στη δεύτερη και τανάπαλιν) που υπονομεύουν το επαναστατικό κίνημα. Αγώνας κατά του αντισοβιετισμού-αντικομμουνισμού. Αγώνας κατά των «υπερεπαναστατικών» εκδοχών αναθεώρησης του μαρξισμού που ανάγονται σε αφηρημένο «αντικαπιταλισμό» ουτοπικού χαρακτήρα. Αγώνας εναντίον ποικίλων εκδοχών συμβιβασμού με την κυριαρχία του καθεστώτος του κεφαλαίου, αστικού ή/και μικροαστικού μεταρρυθμισμού, κατά της σοσιαλδημοκρατίας και του ευρωκομμουνισμού, κατά του αστικού ή/και μικροαστικού εθνικισμού, κατά του φυλετισμού/ρατσισμού και της ξενοφοβίας, κατά του φασισμού, κατά του κοσμοπολιτισμού του κεφαλαίου που περνιέται χειραγωγικά σα «διεθνισμός» κ.λπ.
 12. στη θεωρητική και πρακτική-οργανωτική συνεισφορά στη συγκρότηση του μετωπικού αντιιμπεριαλιστικού αγώνα και της «Παγκόσμιας Αντιιμπεριαλιστικής Πλατφόρμας», με στόχο την ενίσχυση και την νίκη των αντιιμπεριαλιστικών, αντιφασιστικών και κομμουνιστικών δυνάμεων στη χώρα και στον κόσμο.

Τα μέλη της συλλογικότητάς μας, δεσμεύονται να υπηρετούν ανιδιοτελώς, με όλες τους τις δυνάμεις την προοπτική επαναστατικής ενοποίησης της ανθρωπότητας.

Άρθρο 2 Επίτευξη σκοπών

Η πραγματοποίηση των σκοπών της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ επιδιώκεται ιδιαίτερα με:

 1. τη διάδοση, τη ζύμωση των θέσεών της στην εργατική τάξη και σε όσο το δυνατόν ευρύτερα λαϊκά στρώματα.
 2. τη συμμετοχή σε μετωπικές αντιιμπεριαλιστικές πρωτοβουλίες, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 3. τη διοργάνωση, συνδιοργάνωση και συμμετοχή σε διαδηλώσεις, συλλαλητήρια, απεργίες και κάθε είδους κινητοποιήσεις και μορφές αγώνα.
 4. εκδηλώσεις πολιτικού και πολιτιστικού περιεχομένου.
 5. κύκλους διαλέξεων-συζητήσεων σε επίκαιρα ζητήματα, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες, βιβλιοπαρουσιάσεις, θεματικές αφιερωμάτων, συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις ή/και συμμετοχή στα παραπάνω, αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς και συλλογικότητες.
 6. τη δημιουργία Τοπικών και Κλαδικών Οργανώσεων εντός και εκτός Ελλάδας.
 7. τη δημιουργία ιστοσελίδας, την παρουσία σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 8. τη δημιουργία κεντρικής (και τοπικών/κλαδικών) ενημερωτικής λίστας επικοινωνίας για τα μέλη και τους φίλους της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ.
 9. τη συγκέντρωση, καταγραφή, μελέτη και δημοσίευση, ιστορικού και κάθε άλλου σχετικού υλικού.
 10. τη μετάφραση, υποτιτλισμό κ.λπ. από και προς την ελληνική γλώσσα υλικών που προωθούν τους σκοπούς της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ.
 11. την ίδρυση και οργάνωση βιβλιοθήκης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
 12. την περιοδική έκδοση σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή κειμένων.
 13. την ίδρυση εντευκτηρίου.
 14. τη συνεργασία με κάθε είδους συλλογικότητες της ημεδαπής και της αλλοδαπής, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.

Άρθρο 3 Μέλη και Φίλοι

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ αποτελείται από το σύνολο των μελών της.

Μέλος της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και αποδέχεται, χωρίς καμία επιφύλαξη, όλες τις Αρχές λειτουργίας του παρόντος, συμβάλλει στην υλοποίηση των σκοπών της και πληρώνει τη συνδρομή του.

Το μέλος της ΕΕ δεν μπορεί να είναι μέλος άλλης πολιτικής οργάνωσης ή κόμματος εντός ή εκτός Ελλάδας.

Μέλος της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ θεωρείται αυτός/αυτή που καταθέτει αίτηση εγγραφής, προτείνεται από 2 μέλη και εγκρίνεται πλειοψηφικά από το αρμόδιο όργανο.

Το μέλος της ΕΕ μπορεί να συμμετάσχει τόσο στην Κλαδική όσο και στην Τοπική Οργάνωση του. Ψηφίζει για τις κεντρικές αποφάσεις, εκλέγει ή εκλέγεται μόνο από τη μία επιτροπή, κατά προτίμηση από την κλαδική του.

Παύει να είναι μέλος της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ όποιος για πάνω από 12 μήνες: δεν συμμετέχει σε καμία δραστηριότητά της αδικαιολόγητα, δεν συμμετάσχει στις συνεδριάσεις της Τοπικής ή Κλαδικής Οργάνωσής του, δεν συνεισφέρει οικονομικά για το ίδιο διάστημα, στρατεύεται, συμμετέχει ή υποστηρίζει άλλη πολιτική οργάνωση.

Φίλοι της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ είναι όσοι παρακολουθούν ή/και συμμετέχουν στις δραστηριότητές της χωρίς να είναι μέλη. Οι φίλοι δε μπορούν να συμμετέχουν στις οργανωτικές αποφάσεις της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις οργανωτικές δομές της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Άρθρο 4 Δικαιώματα μέλους

Όλα τα μέλη είναι ίσα μεταξύ τους και συμμετέχουν ισότιμα στην ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ. Τα μέλη της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ έχουν το δικαίωμα:

 1. Να συμμετέχουν ολόπλευρα στις δραστηριότητες της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. Να είναι ενήμερα για κάθε τι που αφορά τη λειτουργία της.
 2. Να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις/Συνδιασκέψεις, να τοποθετούνται και να αποφασίζουν για όλα τα θέματα που τίθενται προς συζήτηση. Να ψηφίζουν για όσα θέματα τίθενται σε ψηφοφορία. Να θέτουν ζητήματα προς συζήτηση, απόφαση και ψηφοφορία. Να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις όλων των οργάνων της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, με δικαίωμα γνώμης και συμβουλευτικής ψήφου.
 3. Να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους μέσα στην ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ.Απόψεις που διαφοροποιούνται από τις θέσεις της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ή/και δεν έχουν συζητηθεί και αποφασιστεί σε Γενική Συνέλευση/Συνδιάσκεψη, μπορούν να διατυπώνονται δημοσίως, αρκεί να μην αντίκεινται στους σκοπούς της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ.
 4. Να ελέγχουν τις πράξεις και τις παραλήψεις όλων των οργάνων της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ.Να αξιώνουν από τα όργανα και από κάθε μέλος της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ την πραγματοποίηση των σκοπών της, των αποφάσεων και των εντολών των Γενικών Συνελεύσεων/Συνδιασκέψεων.
 5. Να εκλέγουν και να εκλέγονται. Μέλη που δεν είναι ταμειακώς τακτοποιημένα ούτε εκλέγουν, ούτε εκλέγονται.
 6. Να εισηγούνται για τη διαγραφή μέλους, αν κρίνουν ότι η δραστηριότητα κάποιου προσώπου παρεμποδίζει ή παρακωλύει τη δραστηριότητα της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, είναι ασύμβατη με την ιδιότητα του μέλους της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ και τους σκοπούς της.
 7. Να αποχωρούν από την ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ με έγγραφη δήλωσή τους προς το Κεντρικό Συμβούλιο.

Άρθρο 5 Υποχρεώσεις μέλους

Κάθε μέλος πρέπει:

 1. Να αντιλαμβάνεται ότι τα δικαιώματά του στην ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ συνοδεύονται από τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. Ως εκ τούτου, είναι υποχρέωσή του να συμμετέχει στις δραστηριότητες της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, να βοηθά στη λειτουργία της, να αναλαμβάνει μερίδιο της ευθύνης και των καθηκόντων για την πραγμάτωση των στόχων της.
 2. Να προωθεί τους σκοπούς της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ σε κάθε χώρο που δραστηριοποιείται. Να είναι μέλος στο σωματείο του ή σε άλλης μορφής λαϊκές μαζικές οργανώσεις.
 3. Να συμμετέχει στις διαδικασίες της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ.
 4. Να προσελκύει νέα μέλη.
 5. Να καταβάλλει τις συνδρομές του.

Άρθρο 6 Γενική Συνέλευση/Συνδιάσκεψη

Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) των μελών είναι το ανώτατο όργανό της και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ. Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται δια ζώσης ή/και με τηλεδιάσκεψη τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο. Έκτακτα συγκαλείται με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου ή όποτε ζητηθεί από το 1/10 των μελών με έγγραφη αίτηση προς το Κεντρικό Συμβούλιο, αναφέροντας και τα θέματα της σύγκλισης. Στην περίπτωση αυτή το Κεντρικό Συμβούλιο συγκαλεί Γενική Συνέλευση εντός 15ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνονται μαζί με την εξαγγελία της Γενικής Συνέλευσης 5 τουλάχιστον ημέρες πριν τη σύγκλισής της. Κάθε μέλος μπορεί ωστόσο να προτείνει και άλλα θέματα και να καταθέτει προτάσεις για αποφάσεις.

Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/2 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη συζήτηση συγκαλείται νέα (δεύτερη) Γενική Συνέλευση εντός 5 ημερών το αργότερο για την οποία απαιτείται παρουσία του 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με ανοιχτή ψηφοφορία και ποτέ δια βοής. Για θέματα αρχαιρεσιών, εμπιστοσύνης στο Κεντρικό Συμβούλιο και έγκρισης λογοδοσίας η ψηφοφορία πρέπει να είναι μυστική.

Σε κάθε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, αν για την απαρτία της ΓΣ είναι αρκετή η παρουσία ως και του 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών, είναι δε παρόντα τόσα μέλη όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο αυτό αριθμό, απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο συντονιστής του Κεντρικού Συμβουλίου ή προεδρείο εκλεγμένο από τη ΓΣ.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία και με ανοιχτή ψηφοφορία, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά.

Ειδικότερα και ενδεικτικά οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι:

 1. Κάνει απολογισμό των πεπραγμένων της προηγούμενης περιόδου.
 2. Αποφασίζει για τον προγραμματισμό των εργασιών της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις όλων των μελών.
 3. Αποφασίζει για τη δημιουργία θεματικών επιτροπών/ομάδων εργασίας σε περίπτωση εξειδικευμένης ανάγκης, που δεν μπορεί να καλυφθεί από τοΚεντρικό Συμβούλιο.
 4. Αποφασίζει για τη δημιουργία Τοπικών και Κλαδικών Οργανώσεων μετά από εισήγηση τουλάχιστον 3 μελών της ίδιας γεωγραφικής περιφέρειας ή του ίδιου κλάδου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
 5. Εκλέγει για δύο έτη το Κεντρικό Συμβούλιο.
 6. Αποφασίζει για την ανάκληση μέλους από τη θητεία του στο Κεντρικό Συμβούλιο, ή του Κεντρικού Συμβουλίου στο σύνολό του.
 7. Αποφασίζει για τυχόν ένσταση διαγραφέντος μέλους με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 των παρόντων, αν κρίνει ότι η δραστηριότητά του είναι συμβατή με την ιδιότητα του μέλους της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ και τους σκοπούς της.
 8. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού με αυξημένη πλειοψηφία 3/4 και απαρτία 1/2.
 9. Αποφασίζει για τη διάλυση Τοπικής και Κλαδικής Οργάνωσης με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 των παρόντων, αν κρίνει ότι η δραστηριότητά της είναι ασύμβατη με τους σκοπούς της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ.
 10. Αποφασίζει για τη διάλυση της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ με αυξημένη πλειοψηφία 3/4 και απαρτία 1/2.

Ανάλογα με τον αριθμό των μελών οι Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να έχουν ολομελειακό χαρακτήρα ή να συγκροτούνται με αντιπροσώπους (Κεντρικές ή Περιφερειακές Συνδιασκέψεις). Το μέτρο των αντιπροσώπων ορίζεται με απόφαση του ΚΣ. Από Κεντρικές Συνδιασκέψεις εκλέγεται Διευρυμένο Κεντρικό Συμβούλιο (ΔΚΣ). Ο αριθμός μελών του ΔΚΣ αποφασίζεται από την Συνδιάσκεψη. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ανωτέρω.

Άρθρο 7 Κεντρικό Συμβούλιο (ΚΣ)

Το Κεντρικό Συμβούλιο (ΚΣ) αποτελείται από 5 μέλη, με τα αναπληρωματικά τους:

o  Συντονιστής. Ο συντονιστής προεδρεύει στις Γενικές Συνελεύσεις και στις συνεδριάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου. Ο συντονιστής εκπροσωπεί την ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ. Υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα κάθε έγγραφο εκ μέρους της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. Τον Συντονιστή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνει ενώπιον τρίτων ο Υπεύθυνος ενημέρωσης.

o  Γραμματέας. Ο Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Κεντρικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και την τήρησή τους. Κρατά το μητρώο μελών, φροντίζει την αλληλογραφία της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ και τα αρχεία εισερχομένων – εξερχομένων εγγράφων.

o  Ταμίας. Ο Ταμίας διαχειρίζεται το ταμείο, εισπράττει αποδείξεις, διατηρεί ηλεκτρονικό βιβλίο ταμείου και έπειτα από ψηφοφορία του Κεντρικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης προβαίνει σε απόσπαση ποσού από το ταμείο για την ικανοποίηση των αναγκών της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. Ο Ταμίας μία (1) φορά το χρόνο συντάσσει λεπτομερή απολογισμό της διαχείρισής του, τον οποίο υποβάλει σε συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου, το οποίο με την έγκριση του απολογισμού διαχείρισης φέρει αλληλέγγυα την ευθύνη με τον Ταμία.

o  Υπεύθυνος ενημέρωσης. Ο Υπεύθυνος ενημέρωσης ενημερώνει τα μέλη της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ για την όποια απόφαση ληφθεί από τα όργανα της. Επίσης είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη/έλεγχο κάθε κειμένου που κοινοποιείται μαζικά.

Υπεύθυνος/Διαχειριστής ιστοσελίδας και κοινωνικών δικτύων. Ο Υπεύθυνος/Διαχειριστής ιστοσελίδας και κοινωνικών δικτύων αναλαμβάνει τη διαμόρφωση των ηλεκτρονικών μέσων της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ και την κοινοποίηση του υλικού της σε αυτά. Εφόσον κριθεί αναγκαία η σύσταση Γραφείου Τύπου, συγκροτείται με ευθύνη του ΚΣ.

Για την καλύτερη μελέτη και επεξεργασία των διάφορων ζητημάτων και για την πρακτική εφαρμογή των αποφάσεων της ΕΕ, μπορούν να δημιουργούνται ειδικά βοηθητικά Τμήματα, Ομάδες και Επιτροπές.

Το Κεντρικό Συμβούλιο:

 1. Είναι υπεύθυνο για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης/Συνδιάσκεψης.
 2. Είναι υπεύθυνο για το συντονισμό της λειτουργίας της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ και λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση για τα πεπραγμένα της προηγούμενης περιόδου.
 3. Αποφασίζει για το ποιος/ποια θα εκπροσωπεί την ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ δημοσίως, σε ανοικτές εκδηλώσεις ή κλειστές συναντήσεις κ.λπ., πέραν του Συντονιστή.
 4. Αποφασίζει για την εγγραφή μέλους, έπειτα από πρόταση δύο (2) μελών, με απλή πλειοψηφία.
 5. Αποφασίζει για τη δημιουργία Τοπικών και Κλαδικών Οργανώσεων μετά από εισήγηση τουλάχιστον 3 μελών της ίδιας γεωγραφικής περιφέρειας ή του ίδιου κλάδου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, εφόσον η Γενική Συνέλευση/Συνδιάσκεψη δεν έχει προγραμματιστεί εντός μηνός από την υποβολή της εισήγησης.
 6. Αποφασίζει για τη διαγραφή μέλους (έπειτα από συστάσεις των μελών) με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 των παρόντων, αν κρίνει ότι η δραστηριότητα κάποιου προσώπου παρεμποδίζει ή παρακωλύει τη δραστηριότητα της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, είναι ασύμβατη με την ιδιότητα του μέλους της και τους σκοπούς της.
 7. Συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα ή όποτε ζητηθεί από τα 2/5 μέλη του, είτε δια ζώσης είτε με τηλεδιάσκεψη.

Το Κεντρικό Συμβούλιο λογοδοτεί και ελέγχεται στις Γενικές Συνελεύσεις. Η θητεία του είναι διετής και υπόκειται σε ανάκληση μερική ή ολική από τη Γενική Συνέλευση. Βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται τουλάχιστον 3 μέλη του. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ένα από τα μέλη, υπεύθυνος είναι ο αναπληρωτής του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Οι συνεδριάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου επιδιώκεται να γίνονται σε τακτική ημέρα και ώρα και γνωστοποιούνται εγκαίρως για να μπορεί οποιοδήποτε μέλος επιθυμεί να τις παρακολουθήσει.

Όλα τα ανωτέρω του παρόντος άρθρου ισχύουν αναλογικά και για το Διευρυμένο Κεντρικό Συμβούλιο (ΔΚΣ).

Άρθρο 8 Τοπικές και Κλαδικές Οργανώσεις

Τοπικές και Κλαδικές Οργανώσεις δημιουργούνται, εφόσον κριθεί αναγκαίο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης/Συνδιάσκεψης ή του Κεντρικού Συμβουλίου.

Οι Τοπικές Οργανώσεις αποτελούνται από τουλάχιστον 3 μέλη της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ που κατοικούν σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιφέρεια στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Οι Κλαδικές Οργανώσεις αποτελούνται από τουλάχιστον 3 μέλη της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ που εργάζονται στον ίδιο κλάδο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Τα μέλη της Τοπικής/Κλαδικής Οργάνωσης αποφασίζουν για όλα τα θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες της Τοπικής/Κλαδικής Οργάνωσης στις Τοπικές/Κλαδικές Συνελεύσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται δια ζώσης ή διαδικτυακά.

Ανώτερο όργανο των Τοπικών/Κλαδικών Οργανώσεων είναι η Συνέλευσή τους. Η συνέλευση πρέπει να είναι τακτική και να συγκαλείται μια φορά τον μήνα και πιο συχνά σε έκτακτες καταστάσεις. Οι Τοπικές και Κλαδικές Οργανώσεις συγκροτούν σχέδιο και προγραμματισμό δράσης στο χώρο τους στο πλαίσιο των σκοπών και των αποφάσεων της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, συμβάλλοντας στην παρέμβαση της.

Άρθρο 9 Τοπική/Κλαδική Συνέλευση

Η Τοπική/Κλαδική Συνέλευση πραγματοποιείται όποτε κριθεί απαραίτητο από τα μέλη της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Τοπική/Κλαδική Οργάνωση. Ειδικότερα και ενδεικτικά οι αρμοδιότητές της είναι:

 1. ο απολογισμός των πεπραγμένων της προηγούμενης περιόδου.
 2. η συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τον προγραμματισμό των εργασιών και της δράσης της Τοπικής/Κλαδικής Οργάνωσης.
 3. η συζήτηση και η τοποθέτηση πάνω στις αποφάσεις των οργάνων της ΕΕ. Η αλληλεπίδραση, η αμφίδρομη επικοινωνία και η μεταφορά αποφάσεων μεταξύ των οργάνων και των Τοπικών και Κλαδικών Οργανώσεων προωθείται με τη δημοσιοποίηση και συζήτηση όλων των αποφάσεων από και προς όλα τα όργανα και τα μέλη. Σε περίπτωση που απόφαση οργάνου καταψηφιστεί από την πλειοψηφία των Οργανώσεων, τότε αυτοδίκαια αυτή παύει να ισχύει και το όργανο που αποφάσισε σχετικά συνεδριάζει στο συντομότερο δυνατό χρόνο για να επανατοποθετηθεί, στη βάση της συζήτησης των Τοπικών και Κλαδικών Οργανώσεων.
 4. η εκλογή για ένα έτος ενός συντονιστή με τον αναπληρωτή του. Εφόσον τα μέλη είναι περισσότερα των 10 μπορούν να εκλέγουν 3μελές Τοπικό/Κλαδικό Συντονιστικό.
 5. η εισήγηση στο Κεντρικό Συμβούλιο για τη διαγραφή μέλους με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 των παρόντων, αν κρίνει ότι η δραστηριότητα κάποιου μέλους παρεμποδίζει ή παρακωλύει τη δραστηριότητα της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, είναι ασύμβατη με την ιδιότητα του μέλους της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ και τους σκοπούς της.
 6. η εισήγηση στο Κεντρικό Συμβούλιο για τη διάλυση της Τοπικής/Κλαδικής Οργάνωσης.

Άρθρο 10 Συντονιστής Τοπικής/Κλαδικής Οργάνωσης

Ο συντονιστής της Τοπικής/Κλαδικής Οργάνωσης είναι υπεύθυνος για:

 1. τη σύγκληση της Τοπικής/Κλαδικής Συνέλευσης, μετά από συνεννόηση με τα μέλη.
 2. το συντονισμό της λειτουργίας της Τοπικής/Κλαδικής Οργάνωσης για την υλοποίηση των αποφάσεων.
 3. την ενημέρωση των μελών για τις αποφάσεις των ΚΣ και ΔΚΣ και αντίστροφα, να φροντίζει για τη μεταφορά των αποφάσεων της Τοπικής/Κλαδικής Οργάνωσης προς ΚΣ και ΔΚΣ.
 4. τα οικονομικά.

Όταν απουσιάζει ή κωλύεται υπεύθυνος είναι ο αναπληρωτής του.

Το Τοπικό/Κλαδικό Συντονιστικό αποτελείται από 3 μέλη, με τα αναπληρωματικά τους:

o  Συντονιστής. Ο συντονιστής προεδρεύει στις Συνελεύσεις και στις συνεδριάσεις του Συντονιστικού. Τον Συντονιστή αναπληρώνει ο Γραμματέας, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

o  Γραμματέας. Ο Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Συντονιστικού και την τήρησή τους.

Ταμίας. Ο Ταμίας διαχειρίζεται το ταμείο, εισπράττει αποδείξεις, διατηρεί ηλεκτρονικό βιβλίο ταμείου και έπειτα από ψηφοφορία του Συμβουλίου ή του Συντονιστικού προβαίνει σε απόσπαση ποσού από το ταμείο για την ικανοποίηση των αναγκών της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. Ο Ταμίας μία (1) φορά το χρόνο συντάσσει λεπτομερή απολογισμό της διαχείρισής του, τον οποίο υποβάλει προς έγκριση στην ετήσια συνεδρίαση της Τοπικής/Κλαδικής Οργάνωσης.

Άρθρο 11 Οικονομικοί πόροι

Το ζήτημα της οικονομικής ανεξαρτησίας είναι σημαντικό για τη λειτουργία της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, ώστε να είναι δυνατή η βέλτιστη παρέμβαση-προπαγάνδα, η διοργάνωση και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και κινητοποιήσεων και συνολικά η δραστηριότητά της.

Οικονομικοί πόροι της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ είναι:

 1. οι ετήσιες τακτικές συνδρομές των μελών της, οι οποίες καταβάλλονται κατά τον μήνα Ιανουάριο κάθε ημερολογιακού έτους ή άμεσα με την εγγραφή και λογίζεται ανά ημερολογιακό έτος ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγγραφής, ως ακολούθως:
 • Για εργαζόμενους και συνταξιούχους: 50€
 • Για φοιτητές: 20€
 • Για άνεργους και στρατευμένους: 0€

Συνταξιούχοι και άνεργοι νεότερης ηλικίας οφείλουν να συμβάλλουν περισσότερο στην ανάληψη καθηκόντων που τα υπόλοιπα μέλη πιθανόν να αδυνατούν να αναλάβουν ελλείψει χρόνου.

Το ύψος της συνδρομής επανακαθορίζεται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης.

Το ποσό της συνδρομής εισπράττεται στις Τοπικές/Κλαδικές Οργανώσεις και το ήμισυ αυτού αποδίδεται στο ΚΣ, προς υποστήριξη της συνολικής λειτουργίας της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. Όπου δεν υπάρχουν Τοπικές/Κλαδικές Οργανώσεις οι συνδρομές καταβάλλονται στο ΚΣ.

 1. οι έκτακτες εισφορές των μελών, όταν κρίνεται αναγκαίο, μετά από πρόταση τουΚεντρικού Συμβουλίου για κάλυψη εξόδων/δαπανών που δεν επαρκεί το σύνολο/υπόλοιπο των τακτικών συνδρομών.
 2. τυχόν συνεισφορές φίλων της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ.
 3. ενισχύσεις από διάδοση έντυπου ή άλλου είδους υλικού της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Όλα τα έσοδα αναγράφονται στο ηλεκτρονικό βιβλίο εσόδων-εξόδων και εισπράττονται με διπλότυπη απόδειξη.

Άρθρο 12 Λογοδοσία οργάνων – Αρχαιρεσίες

Βασικές αρχές της εσωτερικής λειτουργίας της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ είναι η αιρετότητα, η ανακλητότητα, η εναλλαγή στα όργανα και η επιδίωξη εκ περιτροπής ανάληψης καθηκόντων, μέσα από τον έλεγχο, την κριτική και την αυτοκριτική. Τα μέλη των αιρετών οργάνων δεν μπορούν να εκλέγονται για περισσότερες των 3 συνεχόμενων θητειών.

Κατά την τελευταία Γενική Συνέλευση/Συνδιάσκεψη της θητείας του το ΚΣ λογοδοτεί για τα πεπραγμένα του. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του απερχόμενου ΚΣ να διατυπώσει πρόταση υποψηφιοτήτων για τη νέα σύνθεση του οργάνου.

Εξετάζεται η ταμειακή διαχείριση και η Έκθεση του διαχειριστικού ελέγχου της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και ο ισολογισμός και προϋπολογισμός.

Αυτή η Γ.Σ. ονομάζεται Εκλογοαπολογιστική. Εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη η οποία φροντίζει για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών για ανάδειξη νέου ΚΣ και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η Εφορευτική Επιτροπή εποπτεύει ώστε οι εκλογές να γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και με βάση το βιβλίο μητρώου μελών. Αποφαίνεται για κάθε προκύπτουσα αμφισβήτηση ή υποβαλλόμενη ένσταση.

Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται αυθημερόν μετά την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, στην οποία οι επιθυμούντες υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους.

Δεν μπορεί κάποιο μέλος να είναι υποψήφιο ταυτόχρονα και για το Κεντρικό Συμβούλιο και για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους υποψήφιους και καταρτίζει το ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά.

Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη ταυτότητας ή άλλου δημοσίου ταυτοποιητικού εγγράφου.

Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

Για την αντικατάσταση παραιτηθέντος, ή εκλιπόντος, ή παυθέντος μέλους του Κεντρικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καλείται να αναπληρώσει ο πρώτος επιλαχών.

Άρθρο 13 Ανάκληση οργάνων

Το Κεντρικό Συμβούλιο στο σύνολό του ή μέλος αυτού, καθώς και ο Συντονιστής (ή το Τοπικό/Κλαδικό Συντονιστικό) Τοπικής/Κλαδικής Οργάνωσης ανακαλούνται με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 των παρόντων του σώματος που τους εξέλεξε, εφόσον κριθεί ότι δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους.

Άρθρο 14 Πειθαρχικές κυρώσεις

Οι πειθαρχικές κυρώσεις είναι ανάλογες με το μέγεθος και τη φύση του παραπτώματος. Σαν παράπτωμα θεωρούνται ενέργειες και συμπεριφορές που αντιστρατεύονται τις επιδιώξεις και τους σκοπούς της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ και που υπονομεύουν τη λειτουργία και τη δράση της.

Πειθαρχικές κυρώσεις είναι:

α) σύσταση,

β) μομφή,

γ) προειδοποίηση διαγραφής,

δ) διαγραφή του μέλους.

Όλες οι πειθαρχικές κυρώσεις αποφασίζονται από το Κεντρικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Τοπικής ή Κλαδικής Οργάνωσης, ή οποιουδήποτε μέλους της ΕΕ, με απλή πλειοψηφία, εκτός της διαγραφής όπου απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία 2/3. Κάθε μέλος έχει δυνατότητα να προσφύγει κατά μιας τέτοιας απόφασης στη Γενική Συνέλευση/Συνδιάσκεψη.

Η απόφαση για οποιαδήποτε ποινή και ιδιαίτερα για διαγραφή μέλους πρέπει να λαμβάνεται με τη μεγαλύτερη προσοχή και φροντίδα, να εξακριβώνεται αν είναι πραγματικά βάσιμες οι κατηγορίες, να διατυπώνονται συγκεκριμένα οι λόγοι της κύρωσης. Καμιά κύρωση δεν επιβάλλεται σε οποιοδήποτε μέλος, αν δεν έχει ενημερωθεί για τις κατηγορίες που διατυπώνονται σε βάρος του και χωρίς να κληθεί για να εκφράσει και να υποστηρίξει την άποψή του. Κανένα μέλος δεν αντιμετωπίζει συνέπειες για τις προσωπικές απόψεις που εκφράζει στα πλαίσια των Αρχών λειτουργίας. Μέλη που εμποδίζουν την κριτική φέρνουν σοβαρή ευθύνη και αντιμετωπίζουν κυρώσεις, μέχρι και τη διαγραφή τους.

Άρθρο 15 Προσωρινό Κεντρικό Συμβούλιο

Για την προετοιμασία διεξαγωγής (επαν)ιδρυτικής Γενικής Συνέλευσης και το συντονισμό της δράσης της ΕΕ μέχρι τότε ορίζεται προσωρινό Κεντρικό Συμβούλιο με τα ακόλουθα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη:

  ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
Συντονιστής
Γραμματέας
Ταμίας
Υπεύθυνος ενημέρωσης
Υπεύθυνος/Διαχειριστής ιστοσελίδας και κοινωνικών δικτύων

Φλεβάρης 2023